Взехме участие в международния форум BGBC GREEN FUTURE във Варна

20 Септември 2013

Събитието  се проведе на 20  септември във Варненски Университет „Черноризец Храбър” и беше фокусирано  върху една от най-актуалните теми в сферата на строителството – устойчиво реновиране на съществуващия сграден фонд.Конференцията BGBC GREEN FUTURE бе открита от арх. Георги Коларов – Президент на Български Съвет за устойчиво развитие,  проф. Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране, Ивайло Петков – главен анализатор и съветник на Президента на Република България, Михаел Клински – старши експерт в Австрийската Енергийна Агенция и проф. д.пс.н. Галя Герчева – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”.Един от акцентите по време на събитието е новата магистърска програма „Устойчиво градско развитие”, реализирана от Български Съвет за устойчиво развитие и Архитектурния Факултет на Варненски Свободен Университет и ще включва  детайлно компонентите на устойчивото градско развитие – градоустройство, икономика, енергийни процеси, околна среда, мобилност, ресурси и процеси. Целта на програмата е да обучи първите в България специалисти по устойчиво градско развитие.В рамките на конференцията се проведоха седем професионални семинара,водени от водещи фирми и признати експерти в областта на устойчивото строителство.Конференцията завърши с коктейл и дискусионен подиум, в който участваха арх. Коларов, проф. Данов, Ивайло Петков и Мартин Прьозлер от Германския Съвет за устойчиво строителство.

 

www.bgbc.bg

Под мотото „по-зелени сгради, по-добра среда, по-здрави хора”,  Световната седмица на зеленото строителство беше отбелязана от над 25 000 организации  от 98 държави.

Leave a comment