NACHEV.COM

е обединение усилията на екип от високо квалифицирани архитекти и инженери за постигане на екстремна енергийна ефективност в архитектурата.

 

Екстремна икономия на енергия

Работим с най-авангардния софтуер за енергийно моделиране и симулации в сгради PHPP 9.3 , разработен от института за пасивни сгради в Дармщадт, Германия.

Чрез него, изчисляваме бъдещото потребление на сградите още на етап проектиране, което ни позволява да избираме оптималните решения за  необходимите сградни инсталации, технологии и материали.

Зелена архитектура

В днешно време, в България "зелена" наричат архитектура, която е проектирана и/или изпълнена с грижа за околната среда. Добре, обаче колко е "зелена" една сграда и сравнявайки примерно две сгради - коя е по-зелената?

Малко известен в България е факта, че за тази цел по света се използват различни методи за оценка на сградите систематизирани в различни сертификационни системи за сгради - английската BREEAM (1990г),  немската DGNB (2007г), американската LEED (1998г.) и т.н. Чрез тях се дава реална и подробна оценка  дали и доколко наистина тя заслужава да бъде наречена "зелена".

Арх.Жулиан Начев притежава LEED Green Associate акредитация на Американския институт за сертификация на зелени сгради  GBCI Green Building Certification Institute от януари 2012г. 

Certified Passive House Designer - CEPH

арх.Жулиан Начев е първият във Варна сертифициран проектант на пасивни сгради от 2012г. Сертификата удостоверява задълбочени познания в проектирането и технологията на пасивната къща. Сертифицирането се извършва след полагане на изпит по материали на Пасив Хаус Инстититут - Дармщадт, Германия. Изпити се провеждат 4 пъти годишно, по едно и също време, върху един и същ материал в цял свят.

Информация за сертифицираните проектанти може да намерите в единната база данни на сайта на passivehousplaner.eu

Интегриран подход

Интегрираният подход в проектирането e метод, чрез който се гарантира по-добро качество на проектите, като се извършват регулярни срещи между проектантите по различните инженерни специалности  с инвеститора, строителя и водещия проектант. Чрез него се постига прецизност, пълнота и завършеност на проекта.