Малко известен в България е факта, че за по света се използват различни методи за оценка на сградите систематизирани в различни – специализирани сертификационни системи за сгради – английската BREEAM (1990г),  немската DGNB (2007г), американската LEED (1998г.) и т.н. Чрез тях макар и по определена методика и точкова или кредитна система се дава реална и подробна оценка, дали и доколко наистина една сграда заслужава да бъде наречена „зелена“.

Julian-LEED Green Associate

Арх.Жулиан Начев притежава LEED Green Associate акредитация на Американския институт за сертификация на зелени сгради – Green Building Certification Institute и към 2012 е единствения в гр.Варна акредитиран архитект, вписан в директорията на gbci.org