20 Септември 2013

Под мотото „по-зелени сгради, по-добра среда, по-здрави хора”,  Световната седмица на зеленото строителство беше отбелязана от над 25 000 организации  от 98 държави.