Изовер представиха заданието на 10тия ежегоден студентски конкурс за мултикомфортна сграда

Тази година задачата е  „УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО“ в Газиантеп /Gaziantep/, Турция

Конкурса е в два етапа – национален и международен, като наградените проекти от националния етап участват в международния.

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА:

Обявяване на конкурса: октомври 2013
Откриване на конкурса: 25 ноември 2013
Заявление за участие се приема до: 31 декември 2013
Лекционен курс и консултации: декември 2013 – март 2014
Регистрация на проект до: 10 март 2014
Предаване на проектите: Април 2014
Национално журиране: Април 2014
Международно журиране: Май 2014

 

Линкове за допълнителна информация и регистрация:

http://www.isover.bg/details/Ustoychivo-stroitelstvo/Nashiyat-prinos/Obuchenie-i-initsiativi/Mezhdunaroden-konkurs-za-studenti-po-arhitektura-2011/node/200/

Leave a comment