Филтър...

Конкурсен проект за паметник на моряка в гр.Варна


Описание на идеята:

Идеята е освен създаването на мемориал-паметник, пространството около него да се облагороди с тематична зона за отдих и разходка за широко обществено ползване на гражданите и гостите на града.

Мемориала състоящ се от три основни камъка, символизира и обобщава трите основни категории събития свързани с морячеството в България и в частност в гр.Варна.

гр. Бургас, старата Немска Болница


Конкурсен проект за реконструкция на старата немска болница в библиотека и културен център.

Съавторство с арх.А.Марков и к.арх.Калоян Димов

H2o2


Проект от 2009г на арх.Жулиан Начев за комплекс от многофамилни и еднофамилни жилищни сгради в  Vittorio Veneto Italy.