PHPP = Passive House Planning Package

PHPP е софтуера за изчисления на пасивни сгради. С него се прави прецизен енергиен модел на бъдещата сграда. Всъщност той е една доста подробна екселска таблица с много макроси и формули, чрез която се създава симулация на бъдещото енергийно потребление и поведение на сградата с много голяма точност. Доказано е от стотиците построени и функциониращи сгради, че разликите между предварително изчислените с PHPP и реалните в процеса на експлоатация характеристики е едва 2-3%.

Въвеждат се всички данни за сградата: площта и слоевете на повърхностите, материалите с техните характеристики, термомостовете, площ на прозорци, врати, изложения, засенчващи елементи, всички електроуреди заедно с техните детайлни характеристики, бойлери, помпи, рекуператор и въобще всички детайли на къщата, включително и броя на обитателите, които със своя топлинен еквивалент и необходимост от свеж въздух влизат в изчисленията.

Крайният резултат от използването му е ЕНЕРГИЕН БАЛАНС – също както счетоводния баланс – приходи и разходи, само че по отношение на енергията, която ще бъде необходима на бъдещата Ви сграда за отопление, охлаждане и БГВ (битова гореща вода).

В момента работим с най-новата версия 9.3 на PHPP, която е с подробни климатични данни за България.

Leave a comment