LCA пример

Ако сравняваме само първоначалната инвестиция за две еднакви сгради простроени по две различни технологии, едната от двете да кажем че е по-евтина, с по-малко топлоизолации например. Другата обаче има почти 8 пъти по-малки експлоатационни разходи за енергия за отопление. Спестените разходи за отопление умножени по срока на живот на една такава сграда примерно 50г при LCA анализ показват, че сградата с по-добри изолации, въпреки по-голямата първоначална инвестиция е в пъти по-изгодна от тази на по-евтината на пръв поглед сграда, която ще консумира много енергия в дългосрочен план.

Leave a comment