Взехме участие в уъркшоп за анализ и препоръки към НДК, София проведен в рамките на Sofia Architectural Week 2012.

Работилницата беше проведене от Failed Architecture. Анализа се изготви по 5 симетрични оси: застроена среда, потребители, икономика, политика и репутация. Разглеждания период беше от началото на миналия век до наши дни. В рамките на уъркшопа се запознахме с историята, управлението и проблематиката на НДК и се проведоха множество срещи и дискусиии с  различни експерти – арх.Йорданка Кандулкова, арх.Валери Гюров, арх.Димитър Паскалев, арх.Пламен Шомов и директора на НДК – Тодор Влайчев.