Публикувам тук концепцията си Concept3K за град Варна, която отразява визията ми за бъдещото развитие на града, като кандидат за главен архитект. Тя е изградена върху формулата “Варна 3К = Креативна + Културна + Красива”, като и трите елемента са еднакво важни.
Включих се в надпреварата за длъжността, защото ми е мъчно да гледам от страни как Варна при всичките си дадености и възможности продължава да върви по течението, без ясна концепция и приоритети и без подобаващия за нея мащаб.
Смятам, че е редно в конкурса за длъжността да има прозрачност и публичност – точно каквито би трябвало