Какво правим?

Ние предлагаме устойчива архитектура!

Специализирани сме в проектирането на енергийно ефективи, пасивни и нулево енергийни сгради.

Притежаваме знания и професионална квалификация необходима за проектиране и реновации на сгради по стандарта. Запознати сме и с всички приложими съвременни екологични стандарти в строителството. Познаваме в детайли различните строителни технологии от старите – традиционни до най-новите и високотехнологични.

Пълно проектиране

  • Пълно проектиране
  • Енергийно моделиране на сгради с най-новия софтеур PHPP 9.3  (Passive House Planning Package)
  • Реализация на пасивни сгради от обучени екипи
  • Нискоенергийни, пасивни и нулево енергийни сгради
  • Сертифициране на сгради по LEED, BREEAM & DGNB
  • Градоустройство, Смяна на предназначение, Заснемане, Узаконяване
  • Ремонти и саниране
  • Детайли без термомостове

Нашият екип

Ние сме екип от високо квалифицирани професионалисти. Проектираме енергоефективни сгради, да границата на възможностите на съвременните строителни технологии.

 

123

 

Leave a comment