Проведохме презентация за стандарта „пасивна къща“ в КАБ, Варна

На 25 Октомври 2011, в сградата на регионална колегия на КАБ Варна, проведохме презентация за стандарта „пасивна сграда“. Представихме основните характеристики на устойчивото строителство, както и международните системи за оценка и сертификация на зелени сгради. Присъстваха много студенти, гости и членове на колегията.

Leave a comment