Суперизолация U≤ 0,15W/m2K

Отличителна черта на пасивната къща е добрата изолация, която превишава неколкократно минималните необходими стандарти в България, заради което я наричаме условно – суперизолация.

За постигането на БДС е достатъчно полагането на 8см. стиропор от външната страна на тухления зид, а за постигането на изискването на стандарта Пасивна къща са необходими минимум 22-25см, в зависимост от качествата на изолационния материал.

Screen Shot 2013-11-11 at 16.05.53Примера е сертифициран детайл на най-разпространената у нас външна стена – тухлен зид с дебелина от 25см, с мазилка от вътрешната страна и топлозолационна система с фасаден EPS (експандиран полистирен – т.нар. стиропор). Разликата обаче е, че вместо задължителните 8см EPS плочи, които покриват заложените в БДС нормативи, са поставени 30см изолация, с което се постига стойност на топлопреминане от U = 0,12W/m2K.

Разбира се можем да използваме произволен изолационнен материал: вата, EPS, XPS, целулоза, вакуумна или друга – важното е да се постигне коефициент на топлопроводимост под 0,15 W/m2K

Leave a comment