подземен топлообменник

След като се направят изчисленията и топлинния баланс на енергия за отопление и охлаждане, става ясно дали е слънцето може да осигури достатъчно енергия. В зависимост от конкретния климат и ориентация на сградата е възможно да се наложи използването на допълнителни източници на енергия – сондаж с термопомпа или подземна мрежа от въдуховоди за предварително подгряване/охлаждане на входящия въздух. Подземни топлообменници и въздуховоди са използвани още през римско време, а ето как изглежда един съвременен подземен топлообменник.

BannerImage_700x315_WXhBHlVgSd805K4KFxFo3Q__-data

 

 

 

 

 

 

 

За една пасивна къща са достатъчни около 40-50 метра подземен въздуховод, който донася допълнително, още примерно 6-7 градуса увеличение или съответно намаление на температурата на входящия в рекуператора въздух. Така вместо с температура от -5 градуса, въздуха постъпва в рекуператора с температура от +2 градуса, като по този начин значително намалява необходимостта от енергия за дозагряване на въздуха.

Leave a comment