СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

Оползотворяване на слънчевата радиация

Първото задължително условие за да построим пасивна къща е да сме сигурни, че можем да оползотворим ефективно слънчевата енергия, т.е. да има възможност за достатъчно остъкляване от южната страна сградата. Важно е мястото на сградата в терена да бъде добре обмислено, като трябва да се преценят и предвидят засенчващите фактори – дървета, сгради и др. и се прави анализ на сенките.

Слънцезащита

Пасивната къща в нашия климат обикновенно няма проблем с отоплението през зимата, а по-скоро е застрашена от прегряване през лятото. Затова е необходимо да се предвиди и адекватна слънцезащита, задължително от външната страна на прозорците, чрез която да може да се ограничава достъпа на преки слънчеви лъчи (радиация) вътре в помещенията. Сезонното озеленяване също може се използва за слънцезащита, като през лятото листната маса на дърветата в близост до сградата я защитават от слънчевата радиация, а през зимата, когато листата на дърветата окапят позволяват на слънцето да навлиза навътре в помещенията и да топли къщата.

Анализ на сенките

Screen Shot 2013-11-11 at 21.46.23

Сезонна слънцезащита – лято

Screen Shot 2013-11-11 at 21.53.24

Сезонна слънцезащита – зима

Screen Shot 2013-11-11 at 21.53.12

 

Leave a comment