Дограма и стъклопакети

Изисквания към дограмата

В стандарта е записано изискване към U стойността, изчислена заедно с профила на дограмата, стъклопакета и монтажа на не повече от 0,80W/m2K и пропускане на слънчевата радиация или т.нар. g стойност от около 50%. Второто условие, за високата G стойност е съществено, за да може да се оползотворят ефективно топлинните печалби и енергията на слънчевата светлина.

Нека разгледаме и структурата на дограмата в станадартна ситуация, студен зимен ден:

Screen Shot 2013-11-11 at 16.37.17

 

1. Най-горе на фигурата – PVC дограма с двоен стъклопакет от обикновено стъкло или т.нар. стъклопакет бяло-бяло, U –Стойността e около 2,8-3W/m2K, а темепературата от вътрешната страна на стъклото е 8,3C°

2. Следващия вариант е със Low energy стъклопакет с нискоемисийно покритие на вътрешното стъкло при което U-стойността с аргонов пълнеж пряко сили достига до 1-1,1W/m2K.

3. Третият вариант, най-долу на фигурата е със две нискоемисийни стъкла и бяло помежду им е единствено приложим и сертифициран в момента за пасивни сгради – при което U-стойността достига до 0,60÷0,70W/m2K. Нискоемисийното покритие се намира от вътрешната страна на двете външни стъкла, като такива ниски U-стойности се постигат засега единствено с тройни стъклопакети, специални дистанционери и специални газове вътре.

Монтажа на дограмата се извършва така, че да се минимизират термомостовете при връзката със стените, затова е препоръчително монтирането в слоя на изолацията.

Leave a comment