Контролирана вентилация с рекуперация

Изискването на стандарта пасивна къща е използването вентилация чрез рекуператорен, блок с КПД (коеф. на полезно действие) повече от 75% и електрическа консумация не повече от 0,45Wh/m3 преработен въздух.

Ето как изглежда отворен един рекуператор и как функционира в студен зимен ден:

REC2

Виждат се потоците и как мръсния, отработен въздух с температура от 20C а се изхвърля навън, като преминава през топлообменник, където отдава топлината си на входящия студен въздух.

Screen Shot 2013-11-11 at 15.09.48

Температурата навън е минус 5C°, но заради топлообмена въздуха постъпващ в помещението е вече загрят до 20C°. Освен управляващата електроника вътре има два тихи и високоефективни вентилатора, които в случая се виждат от горната страна на рекуператора. Ето така е  изглежда топлообменника:

3

 

На детайла можете да видите всъщност колко просто е устроен и как студения и топлия въздух си обменят енергията без да се смесват.

Освен него в рекуперативния блок може да има дозагряващо устройство – малък нагревател или термопомпа, чрез който става дозагряването на въздуха за гарантиранирането на 100% комфорт вътре в помещението.

Въздуха, преди да постъпи в сградата и съответно в рекуператора преминава през филтри, които го пречистват от прах, полени и т.н., а по протежение на тръбната мрежа във вентилационната система се монтират шумозаглушители, които осигуряват допълнителен комфорт и защита от шума.

Leave a comment