КОНКУРС МЕТРОСТАНЦИЯ 20, Sofia 2011


Конкурсният проект e продукт на екипна работа на проф.арх.Т.Булев, арх.Ивелина Атанасова, арх.Жулиан Начев, арх.Станислава Близнакова и инж.Десислава Томова.

Конкурсът беше възложен от Столична община и Направление архитектура и градоустройство и съорганизиран от „Sofia Architecture Week“. В него взеха участие 130 конкурсни предложения, с участници от над 15 страни от Европа, Азия и Америка.