гр. Бургас, старата Немска Болница


Конкурсен проект за реконструкция на старата немска болница в библиотека и културен център.

Съавторство с арх.А.Марков и к.арх.Калоян Димов